Projekt

Naziv projekta: „Unapređenje komercijalizacije i dodatni razvoj aplikacije CityHUB“

Kratki opis projekta:  Ulaganjem sredstava iz ovog projekta prvenstveno ćemo unaprijediti svijest krajnjih korisnika o postojanju ovakve aplikacije i njezinim mogućnostima. Promotivnim aktivnostima povećati će se broj korisnika, što će dodatno olakšati komercijalizaciju, odnosno potpisivanje ugovora sa jedinicama lokalne samouprave.

Osim toga, unapređenjem postojećih modula i razvojem novih povećati ćemo vrijednost koju aplikacija nudi klijentima i krajnjim korisnicima, što će u konačnici zajedno s provedenim promotivnim aktivnostima povećati i prodajnu cijenu.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

  • Povećati broj korisnika CityHUB-a
  • Povećati vrijednost aplikacije kroz razvoj novih modula i unapređenje postojećih
  • Unaprijediti organizacijski okvir za razvoj, komercijalizaciju i promociju
  • Unaprijediti promociju
  • Unaprijediti post prodajni servis

Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU: Ukupna vrijednost projekta određuje se na 653.480,00 HRK. Iznos koji sufinancira EU iznosi 545.010,26 HRK.

Razdoblje provedbe projekta: Od 15. travnja 2017. do 15. listopada 2017.

Kontakt osobe za više informacijainfo@letmedo.biz

Više informacija o strukturnim fondovima dostupno je na internetskoj stranici Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije www.strukturnifondovi.hr

Operativni program iz kojeg je sufinanciran projekt http://www.strukturnifondovi.hr/op-konkurentnost-i-kohezija-2014-2020-779