Moduli i funkcionalnosti

City Service

Prijava komunalnih problema u gradu putem mobilne aplikacije. Građani jednostavno slikaju problem, odaberu kategoriju problema i opis. Prijava se transparentno proslijedi gradskom administratoru koji je dalje delegira nadležnim službama, sve kroz CityHUB administracijsku aplikaciju. Građani prate rješavanje problema putem aplikacije i push notifikacija.

City Guide

Kreiranje turističkog vodiča za grad koristeći neograničeni broj kategorija i potkategorija. Modul je moguće potpuno vizualno prilagoditi svakom gradu i njegovom identitetu koristeći vlastite izbornike, boje, predloške, slike. Integrirana je navigacija do svake točke za korisnike aplikacije.

City News

Obavještavajte građane o svim relevantnim događajima, objavama i bilo kakvim drugim informacijama koje su bitne za grad. Građani prate kategorije vijesti koje ih zanimaju i obaviješteni su putem push notifikacija kada postoji nova objava.

City Initiatives

Modul za predlaganje inicijativa od strane grada ili građana putem slike, lokacije i opisa prijedloga inicijative. Svi se mogu uključiti u raspravu o prijedlogu kroz glasovanje i diskusije putem komentara. Modul je primjenjiv za razne druge svrhe kao što je provedba javne rasprave ili dobivanje javnog mišljenja o nekoj temi.

City Volunteering

Modul omogućava udrugama i inicijativama unutar grada da objave svoje aktivnosti i potrebe za volonterima. Građani su obaviješteni putem push notifikacija i mogu se prijaviti za volontiranje. Na ovaj način se povećava svijest o važnosti volontiranja za svaku zajednicu pa tako i za vaš grad! Modul razvijen u suradnji s centrom za volontiranje.

City Forms

Kreirajte neograničeni broj obrazaca za online popunjavanje gdje je to moguće. Građani tako jednostavnije mogu napraviti prvi korak u ishođenju nekakve dozvole ili bilo čega drugog što im omogućite. Modul je moguće koristiti i za druge namjene, jer su vam na raspolaganju neograničeni broj polja za kreiranje formi i obrazaca za popunjavanje.

City Social

Dohvat sadržaja sa društvenih mreža za svaki grad posebno (prema imenu grada) i integracija tog dinamičnog sadržaja u aplikaciju. Na ovaj način građani i posjetitelji imaju stvarni uvid u sva relevantna i njima zanimljiva događanja u gradu. Ovaj modul predstavlja smjer razvoja cijele CityHUB platforme gdje ćemo omogućiti gradovima uvide u podatke koji su do sada bili raspršeni na raznim društvenim mrežama. Budite tamo gdje su vaši građani i gdje se može osjetiti pravi puls i njihova razmišljanja - na društvenim mrežama.