City Social

Novi smjer u kojem će ići cijeli CityHUB je što veća integracija društvenih mreža. Prvi korak ka
tome smo već napravili i razvili početni modul koji dinamički dohvaća sadržaj vezan za pojedini
grad prema njegovom nazivu sa društvene mreže Facebook. Događaje i sadržaj sa Facebook-a
možete postaviti unutar bilo koje kategorije mobilne aplikacije te će tako korisnici aplikacije
moći pratiti događanja u realnom vremenu.

 

Modul se trenutno dalje razvija sa mogućnostima dohvata velikog seta raznih podataka koji će
se vizualizirati i pomagati gradovima da pomoću tih podataka donose bolje odluke za
aktivnosti u raznim aspektima društva lokalne zajednice. Dobit će se bolji uvid u puls građana i
raznih događanja u gradu tako što ćemo povezati komentare sa svih relevantnih društvenih
mreža a prema temama koje će određivati administrator grada. CitySocial će vas staviti tamo
gdje su vaši građani – na društvenim mrežama.