City Service

Prijava komunalnih problema u gradu putem mobilne aplikacije.

Građani jednostavno slikaju problem, odaberu kategoriju problema i opis i pošalju prijavu. Prijava se tada, zajedno sa uslikanim problemom i lokacijom na karti, proslijedi gradskom administratoru koji je dalje delegira nadležnim službama, sve kroz CityHUB administracijsku aplikaciju. Građani prate rješavanje problema putem aplikacije i push notifikacija.