City News

Obavještavajte građane o svim relevantnim događajima, objavama i bilo kakvim drugim informacijama koje su bitne za grad. Građani prate kategorije vijesti koje ih zanimaju i obaviješteni su putem push notifikacija kada postoji nova objava.

Kroz isti sustav kategorija i potkategorija se kreira struktura za objavljivanje vijesti u pripadajućim kategorijama.

Za svaki tip objave/vijesti možete kreirati predloške sa potrebnim podacima (naslov, opis, slika, kontakt podaci, karta, galerija, push notifikacija).