City Initiatives

Radi se o još jednom obliku dvosmjerne komunikacije između građana i jedinica lokalne
samouprave. Svi smo svjesni činjenice da će građani svoje nezadovoljstvo najčešće podijeliti na
društvenim mrežama, dok će svoje ideje i prijedloge zadržati za sebe ili u krugu svojih najbližih
jer najčešće smatraju kako su „premali da učine razliku“.

 

Građani ili sam grad iznose prijedloge koje oni smatraju bitnima za određeno poboljšanje,
promjenu ili nešto novo u gradu. Potiče se kritičko razmišljanje i uključivanje većeg broja
građana u rasprave kako bi se zajedničkim snagama moglo doći do najoptimalnijeg rješenja
koji će donijeti korist cijelom gradu. Svaki građanin koji je korisnik aplikacije glasa „za“ ili
„protiv“ za inicijativu koju on smatra primarnom za grad.

 

Osim glasanja, još je važnija mogućnost vođenja rasprave o inicijativi putem sustava
komentara, dok grad ima potpuni uvid u glasove i komentare. Modul je savršeno rješenje za
provođenje javnih rasprava. Bilo da je riječ o inicijativi za organizaciju nekog događaja,
izgradnji dječjeg igrališta ili nečeg sasvim desetog, Vi imate uvid u to i točno vidite na koji način
građani dišu i prema tome u konačnici možete znati na koji način postupiti.