City Guide

Kreiranje turističkog vodiča za grad koristeći neograničeni broj kategorija i potkategorija.

Modul je moguće potpuno vizualno prilagoditi svakom gradu i njegovom identitetu koristeći vlastite izbornike, boje, predloške, slike. Integrirana je navigacija do svake točke za korisnike aplikacije. Količina sadržaja i točaka koje možete postaviti su neograničene. Pružite svojim građanima i posjetiteljima sve informacije o zanimljivim točkama u gradu i okolici. Od restorana, preko muzeja i izletišta, sve informacije mogu dobiti koristeći CityHUB aplikaciju.